GRADNJA i TRGOVINA

GAJ d.o.o

DOBRODOŠLI

UREĐENJE DVORIŠTA

 • postavljanje betonskih opločnjaka s opremom
 • postavljanje travnatih ploča
 • hortikulturalno uređenje dvorište

NISKOGRADNJA

 • priprema dvorišta, puteva i parkirnih površina
 • postava rubnjaka, kanalica
 • rušenje objekata s odvozom

ASFALTIRANJE

 • asfaltiranje dvorišta i prometnica s pripremom
 • rekonstrukcija asfalta
 • frezanje postojećeg asfalta

ISKOP

 • strojni iskop mini bagerom, kombinirkom, velikim bagerom
 • odvoz materijala s iskopom
 • dovoz materijala

PRODAJA

 • gotovih betona i glazura
 • rasutih materijala raznih granulacija, armaturne mreže, čbr, razne dimenzije opeka, drvene građe, daske, gotovih žbuka, cement, vapno I SVE POTREBNO ZA GRAĐEVINSKE RADOVE!

KONTAKT

Telefon: 01/2947-222
Fax: 01/2947-344
E-mail: gitgaj@gmail.com 
Adresa: Čulinečka cesta 181, Zagreb

KONTAKT

Za sve informacije stojimo Vam na raspolaganju. Odgovor slijedi u najkraćem mogućem roku.